1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-134 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Szkoła Podstawowa nr 51
ul. Słowackiego 53
81-392 Gdynia
 

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny V edycji:      Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                  Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                         Agata Porzycz
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start pierwszego zawodnika

4. Centrum zawodów

Szkoła Podstawowa nr 51
ul. Słowackiego 53
81-392 Gdynia

 TUTAJ

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

"Kamienna Góra"

Skala 1:4000 e – 2,5m 
aktualność:maj 2024
Autor: Oleksandr Cepurdej, aktualizacja Jerzy Porzycz

7. Teren

Terenem zawodów w przeważającej części jest park. Trasy Rekina i Piranii, a także w niewielkiej części Pstrąga, przebiegają także przez ulice, gdzie odbywa się ruch samochodowy. Prosimy o bieganie po chodnikach dla pieszych, a przy przekraczaniu ulic o szczególną ostrożność. W terenie występują znaczne przewyższenia. 

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i nie pokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami.

Na osiedlowych ulicach odbywa się ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu.

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,0 km           9 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 2,0 km           12 PK         
C – Pirania    długość 3,1 km           16 PK          
D – Rekin      długość 3,8 km            24 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 14.05.2024 (wtorek) do godziny 23.59 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

II termin - do dnia 15.05.2024 (środa) do godziny 20  na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org

III termin - najpóźniej w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie w dniu 15.05 (środa).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.