Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy "Azymut 45"

Nasze dane

81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33

NIP: 958-14-37-334, REGON: 192824479, KRS: 0000413120

konto bankowe: Santander Bank Polska 2/O Gdynia

61 1090 1102 0000 0001 1522 1619

Adres email

azymut45gdynia@gmail.comTelefony

+48 502 283 461

+48 502 283 467

fax. +48 (58) 698 86 88